Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Etický kódex značky homba®

  1. Kvalita a bezpečnosť: Vyrábame homba baby závesné kolísky, ktoré sú vyrobené z kvalitných a bezpečných materiálov, aby sme zabezpečili zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a ich detí.

  2. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia: Snažíme sa minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie. Používame prírodné materiály ako 100% bavlna, 100% ľan, dubové drevo a minimalizujeme odpad počas výrobného procesu. Podporujeme udržateľné spôsoby výroby a snahy o zlepšenie našej environmentálnej stopy.

  3. Etika vo vzťahoch s našimi partnermi: Udržiavame a vytvárame spravodlivé a transparentné vzťahy s našimi partnermi. Dodržujeme zákony a predpisy týkajúce sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov a podmienok. Poskytujeme príležitosti pre lokálne firmy a rešpektujeme ich individuálne potreby a záujmy.

  4. Spoločenská zodpovednosť: Podporujeme miestne firmy a podnikáme eticky. Snažíme sa byť prínosom pre spoločnosť a zlepšovať kvalitu života našich zákazníkov a ich detí.

  5. Transparentnosť a integrita: Dodržujeme etické štandardy a zásady transparentnosti v našej podnikovej činnosti. Respektujeme súkromie našich zákazníkov a ochraňujeme ich osobné údaje. Od našich zamestnancov a obchodných partnerov vyžadujeme rovnakú úroveň integrity.

  6. Kvalita a inovácia: Snažíme sa neustále zlepšovať kvalitu našich produktov v duchu "slowdesign" a poskytovať inovatívne riešenia pre našich zákazníkov. Vyhľadávame nové trendy a technológie, aby sme boli vždy konkurencieschopní a úspešní na trhu.