Přeskočit na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Reklamační formulář

Reklamační formulář 
Internetového obchodu homba.cz 
MAD Solutions s.r.o., Tokajská 11, Košice 040 18, Česká republika 
Zákazník 
Jméno a příjmení: 
Adresa: 
Telefonní číslo/e-mailová adresa: 
Reklamované zboží/služba 
Číslo dokladu o koupi nebo záručního listu: 
Název: 
Datum zakoupení: 
Popis Závady: 
_____________________________________________________________________________ 
Navrhuji aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem /požadováno zaškrtněte/: 
□Výměna zboží  □ Oprava zboží    □ Vrácení peněz    □ Sleva z kupní ceny  □Jiné............................ .................................. 
V .................................... dne: ……………
............................................
Podpis zákazníka